وام مسكن اعضاي هيات علمي

تسهیلات خرید و ساخت مسکن جهت اعضای هیات علمی رسمی و پیمانی دانشگاه ها تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان قابل پرداخت می باشد.

توضیح: تسهیلات مذکور بدون سپرده گذاری، صرفاً برای اعضای هیئت علمی و با دوره باز پرداخت حداکثر ۲۰ ساله و با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار (۱۸ درصد) قابل پرداخت است.

توضیح: اعطای تسهیلات خرید یا ساخت مسکن به اعضای هیات علمی هر ۱۰ سال یکبار بلامانع است.

اعضای محترم هیئت علمی که تاکنون از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن از طریق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استفاده نکرده اند، در صورت تمایل به دریافت وام مبتوانند درخواست خود را به همراه شماره تلفن همراه و آدرس ملک مورد نظر و به پیوست آخرین حکم کارگزینی به سرپرست اداره رفاه از طریق اتوماسیون ارسال نمایند.