درباره اداره

توجه به امور رفاهي و رسيدگي به وضع زندگي كاركنان و تهيه موجباتي كه به بهبود وضع زندگي آنها كمك كند يكي از وظايف عمده مديران سازمانهاست و به عبارتي از مجموعه عملياتي است كه باعث حل مشكلات كاركنان شده به نحوي كه نيازهاي داخل و خارج از سازماني آنها (اعم از نيازهاي مادي، معنوي) را حتي المقدور مرتفع مي‌سازد و آنها را از نظر جسماني و رواني سالم نگاه مي‌دارد. لذا سازمانهاي مختلف نسبت به احتياجاتي كه كاركنان دارند در حد توان خود برنامه هاي رفاهي مختلف را اجرا مي‌كنند، بدين منظور كليه نهادها و سازمان‌ها واحدي را براي ارائه خدمات رفاهي به كاركنان تشكيلات خود در نظر مي‌گيرند.

اهم وظایف این معاونت عبارتند از:

· انجام امور اداري مربوط به وام كليه كاركنان و بازنشستگان

· ارائه خدمات گردشگري (سياحتي و زيارتي)

· اجراي هر ساله طرح تقدير از فرزندان ممتاز دانشگاهيان

· ارائه خدمات بيمه‌ تكميلي درمان، بيمه عمر و حوادث، بيمه خودرو، بيمه آتش سوزي

· انجام كليه امور مربوط با مهمانسراي دانشگاه