بهانه نياوريد

برای همه ما بارها پیش آمده که خواسته ایم کار مهمی انجام دهیم؛ زبان جدیدی بیاموزیم، کار جدیدی را آغاز کنیم، سطح معلوماتمان را بالاتر ببر یم و... اما هر بار آن را به تأخیر انداخته و در ذهن خود بهانه ای آورده ایم تا شروع آنها را به تعویق بیندازیم.

گاهی بعضی از افکار ما مانع دستیابی به خواسته هایمان می شود. بعضی افکار چنان در ذهن مان ثابت شده و در آن جای گرفته اند که انگار نمی توانیم آنها را ا ز یاد ببریم؛ بدین ترتیب نمی توانیم مسیر جدیدی را آغاز کنیم. در این پست به تغییر این افکار خواهیم پرداخت.

شکستن عادات قدیمی نیازمند این است که متوجه باشیم در حال ایجاد مانع در زندگی خود گذاشت. اما ما اغلب این بهانه ها را به گونه ای توجیه « بهانه » هستیم؛ موانعی که می توان نام شان را می کنیم و عوامل بیرونی و دیگران را مانع پیشرفت خود می دانیم.

وقتی متوجه بهانه آوردن های بی مورد خود می شوید، امکانات جدیدی به شما روی می آورند و نخستین گام ها را در جهت آگاهی و پیشرفت برمی دارید.

برای بالابردن سطح آگاهی خود می توانید به این موارد توجه کنید:

- ساختار فکری جدیدی در خود به وجود آورید که پذیرای پدیده های تازه باشند؛ پدیده هایی که امکان به وقوع پیوستن دارند ولی شما از وجودشان بی خبر بودید. توانایی خود را برای به کار بردن آگاهی نادیده نگیرید. فراموش نکنید انجام دادن هیچ کاری غیرممکن نیست.

- سطح آگاهی خود را بالا ببرید و در عمل از آگاهی هایی که حاصل می کنید بهره مند شوید .

- همان گونه که در دوران کودکی سعی می کردید با تکرار مطالب و داستان هایی که دوست داشتید، همیشه آنها را به خاطر بسپارید، اکنون نیز با همان شوق و روحیه، در ذهن خود تکرار کنید که خواهان ترک عادت های قدیمی خود هستید و دوست دارید راه های جدید را امتحان کنید.

- حال تنها چیزی است که شما دارید، گذشته را فرامو ش کنید. زمان حال تنها زمانی است که می توانید به گذشته فکر کنید یا برای به تصویرکشیدن رویاهای آینده تان از آن استفاده کنید . اگر همیشه بخواهید این کار را بکنید، زمان حال را از دست خواهید داد و خود را از بودن در این لحظه محروم خواهید کرد. در واقع رابطه شما با زندگی، منعکس کننده رابطه شما با لحظه حال است.

نکته مهم این است که : به جای آن که حال را در حسرت گذشته یا نگرانی از آینده تلف کنید، بدانید چگونه به وسیله حضور داشتن در زمان حال از آن استفاده کنید.

افکار قابل تغییرند:

اگر بتوانید نوع افکارتان را عوض کنید می توانید عملکرد ذهنتان را نیز به طور اساسی تغییر دهید و تبدیل به شخصی شوید که دیگر به بهانه ها متکی نیست.

بهانه های دیگر نیز « من نمی توانم » در درون بسیاری از شما افکاری مانند را در مغز خود کاشته اید و دائم به خود « من نمی توانم » کاملاً تقویت شده است . شما تفکر تو نمی توانی به جایی برسی، تو فرد با ارزشی نیستی، تو به اندازه کافی باهوش نیستی » : می گویید ممکن است حتی خودتان هم از نفوذ این پیام ها به فکرتان باخبر نباشید، اما باید بدانید که «... و تأثیر آنها بس یار زیاد است . قدرت خودتان را برای تغییر دست کم نگیرید. شما می توانید بر عقاید پیروز شوید.

تصمیم مهم:

یکی از تصمیمات مهمی که باید در زندگی بگیرید رهایی از بهانه آوردن است . بهترین روش این است که به توانایی های خود اعتقاد داشته باشید . مطمئن باشید قدرتی در درون شما وجود دارد که در زمان نسبتاً کوتاهی قادر به ایجاد تغییرات اساسی در شماست.

ریشه بهانه ها:

دستیابی به علت و ریشه بهانه هایی که همیشه می آوریم تا نتوانیم آن گونه که می خواهیم پیشرفت کنیم می تواند ما را کمک کند تا افکار نادرست قدیمی مان را کنار بگذاریم.

باید توجه داشته باشیم که چه عاملی باعث می شود ما در برخورد با مسائل به جای این که بهانه بیاوریم، با استفاده از توانایی های خود، اقدامات لازم را به عمل آوریم . بنابراین سعی کنید مسئولیت مشکلات خود را بپذیرید و عذر و بهانه نیاورید.

هدف اصلی شما این است که به هدفتان برسید و این کار نیز معمولا نیازمند صرف وقت و صرف انرژی و تلاش زیاد است؛ بنابراین اگر می خواهید به هدف خود برسید باید به جای انتخاب راه های آسان تر و پرداختن به امور همیشگی، تلاش بیشتری به کار ببندید و را ه جدیدی را انتخاب کنید؛ولو این تصمیم باعث شود شما برای مدتی متحمل سختی های بیشتری شوید.

برای رفع بهانه های همیشگی می توانید به این موارد توجه کنید:

- در ذهن تان یک فهرست از افکار و عادات نادرست را که خواهان تغییرشان هستید فراهم آورید و صادقانه آنها را ارزیابی کنید، سپس بدون درنظر گرفتن این که این تغییر چگونه می تواند عملی شود، آنچه را می خواهید به آن دست یابید مشخص سازید و چیزهایی را هم که مناسب نیستندحذف کنید.

- عادت و بهانه های خودتان را مورد ارزیابی قرار دهید و از خود سؤال کنید که این عادات چه احساسی به من می دهند و آیا باید همیشه وجود داشته باشند؟

- فراموش نکنیدکه شما حق انتخاب دارید و خودتان می توانید تصمیم بگیرید که بهتر است با تغییر روش زندگی خود، قدم در راه موفقیت بگذارید یا سال های سال به همان شیوه قدیمی و همراه با دست و پنجه نرم کردن با مشکلات به زندگی خود ادامه دهید.

بخش خانواده تبيان