فروش اقساطي مبل پارس چوب تويسركان

کارکنان و اعضای محترم هیات علمی دانشگاه اراك به منظور خرید مبلمان با شرایط ذیل می توانند از طریق پارس چوب تويسركان اقدام نمایند:

- خرید نقدی ۲۰% تخفیف

- خرید اقساطی پس از اعمال ۵ تا ۱۰ درصد تخفيف به نوع محصول؛ ۳۰% نقد مابقی طی ۱۲ فقره چک بدون سود

هنگام مراجعه برای خرید محصولات پارس چوب تويسركان ارائه معرفی نامه از اداره امور رفاهی دانشگاه الزامی است .

برای مشاهده محصولات به آدرس www.parsschoob.com مراجعه فرماييد.

براي مشاهده ليست قيمت محصولات اينجا كليك نمائيد.